For Businesses For Consumers TRUSTe Blog About TRUSTe
TRUSTe - Make Privacy Your Choice

Ověřeno

Hewlett-Packard
Potvrzené prohlášení o zabezpečení
pro n225sledující URL:
Verze licenční smlouvy 0.0

Hewlett-Packard je certifikovaný držitel licence Programu na ochranu soukromí dítěte TRUSTe® / TRUSTe® Children's Privacy Seal Program. TRUSTe provedl kontrolu prohlášení o zabezpečení a postupů a shledal, že odpovídají přísným požadavkům našeho programu.

Uvědoměle se rozhodujte v zájmu dětí

O TRUSTe

TRUSTe - normy a zásady zabezpečení

TRUSTe® je nezávislé neziskové sdružení pro zabezpečení osobních informací na internetu. Ověřujeme a monitorujeme zabezpečení webových stránek a e-mailovou politiku, monitorujeme jejich praktiky a každoročně vyřešíme tisíce problémů se zabezpečením.

Programy TRUSTe odpovídají mnoha vládním směrnicím a hospodářským nařízením, které se týkají zacházení s osobními informacemi. Jedná se například o tyto směrnice: kalifornský zákon o ochraně soukromí na internetu, federální zákon CAN-SPAM, Správné informační praktiky schválené Federální komisí pro obchod a bezpečnostní zásady na ochranu soukromí „Safe Harbor Privacy Principles“ vydané americkým ministerstvem obchodu.
 

Rozhodněte se pro ochranu soukromí© TRUSTe Internet Privacy and Security for Businesses