Apple Inc.


TRUSTe a evaluat practicile privind confidențialitatea referitoare la proprietăţile de difuzare online de mai jos, în vederea asigurării conformităţii cu:

Reacţii


Spuneţi-ne despre experienţa dumneavoastră cu practicile de confidenţialitate ale acestei pagini de internet:  

Susţinere pozitivă Transmiteţi o plângere

Vă mulţumim că aţi recunoscut că această companie vă respectă intimitatea.

Need This For Your Business?

Demonstrate your commitment to customer privacy - find a TRUSTe solution for your company.

Get Started »

TRUSTe powers trust by ensuring businesses adhere to privacy best practices regarding the collection and use of personal information on their websites and apps. If you see the TRUSTe Certified Privacy Seal on a website or app, the company operating that property has met the comprehensive privacy certification requirements established by TRUSTe. The certification process helps ensure the business is transparent about what information they collect and how they use the information; the business provides you with control over what information they collect and how they use that information; and the business is accountable to the practices they outline in their privacy policy statement.

To learn more about TRUSTe, Click Here.
© 2018 TRUSTe All Rights Reserved